ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всички потребители на този Уеб сайт – www.tepe.studio сe съгласяват, че с ползването му, приемат Общите условия за ползване и потвърждават спазването им. Тези условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомление на Потребителите. Този Уеб сайт се управлява от TЕПЕ СТУДИО ЕООД , 203672471, ул. Гърличе 3 , Пловдив, МОЛ: Трифон Цънцаров. Информацията и данните, предоставени на нашия Уеб сайт, доколкото ни е известно, са точни към момента на публикуването. Ние обаче не можем да дадем гаранции, че сайтът е без грешки и си запазваме правото да правим промени по всяко време без предварително уведомяване.
Целта на нашия Уеб сайт е да информира потребителите, които го използват за предлаганите от нас продукти и услуги. Уеб сайтът ни предоставя и подробна информация за чат от проектите, които сме реализирали и дава възможност на потребителите да се свържат с нас в случай, че се интересуват от нашите продукти и услуги. За използването на нашия уеб сайт не е необходима регистрация.

Потребителя може да поиска/получи избраната от него продукт или услуга, предоставена на уеб сайта след задължителното условие да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с нас. Потребителя на Уеб сайта ни може да осъществи контакт с нас на телефонен номер +359 885965120 или като използва формата за контакт на Уеб сайта.
Във формата за контакт се попълват име, адрес на електронна поща, телефонен номер, за какво се отнася съобщението, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен последващ контакт с потребителя. Попълването на формата за контакт и нейното изпращане, не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза потребителя да сключи договор с нас. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, ние потвърждаваме, че сме получили запитването чрез изпращането на автоматично съобщение за потвърждение до посочената от потребителя електронна поща, след което се свързваме с потребителя, за да уточним всички параметри на запитването чрез изпозлване на някои от посочените канали за обратана връзка.

Информацията предоставена в Уеб сайта за продуктите и услугите (описание, снимки, цени и други), които предлагаме е достоверна, но ориентировъчна. Изяснването на всички детайли, свързани с конкретен продукт или услуга се извършват извън рамките на уеб сайта чрез някои от посочените канали за обратна връзка.

Авторските права на всички публикации и цялата информация в този Уеб сайт принадлежат на ТЕПЕ СТУДИО ЕООД . Можете да използвате информацията в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел. Потребителите нямат право да копират, публикуват, променят, прехвърлят, създават производни материали или по друг начин да използват изцяло или частично съдържанието на този Уеб сайт.

Потребителя се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия. Потребителя няма право да предоставя на трети лица информация, съдържание, технологии, които частично или изцяло са взети от уеб сайта.